Kristina Ilieva

 Marketing & Communications. Content writing. Employer Branding & HR. Employee Engagement.

Filters & Sorting

Нова функционалност за оценка на уменията в LinkedIn.

LinkedIn Skill Assessments ще помага на професионалистите в платформата да докажат своите реални умения като по този начин ще имат възможността да бъдат много по-лесно откривани и селектирани за нови работни оферти.

Статии за Hera.bg

Подходящите професии за екстроверти и интроверти Доказано е, че за хората с различен вид темперамент са подходящи коренно различни професии. А това е пряко свързано с личностните качества, които двата типа хора – интроверти и екстроверти, притежават. Защо това е така?
Close